Medisch attest

 • Download het medisch attest
 • Vanaf seizoen 2022-2023 moet u niet langer jaarlijks een medisch attest binnenbrengen. Het medisch attest is vanaf heden 4 jaar geldig.
  Dit seizoen dient u enkel een medisch attest te voorzien wanneer u pas start met basketballen of geboren bent in het jaar 2004 of 2008.
  Bezorg het ingevulde attest aan onze secretaris. Voor de start van de eerste wedstrijd dient u een geldig medisch attest te hebben, anders is het niet toegelaten om te spelen!
Korte verduidelijkingen
 • De shotklok wordt gestart wanneer er balcontrole is bij:
  • jumpbal (start van de wedstrijd) – start 24′
  • de bal heeft de ring geraakt – nieuwe 14′
  • de bal wisselt van ploeg – nieuwe 24′
 • De shotklok wordt gestart bij balcontact:
  • na inworp van een bal in het spel

Een time-out kan aangevraagd worden wanneer:

 • voor beide ploegen, de bal dood wordt en de wedstrijdklok stilstaat.
 • voor beide ploegen, de bal dood wordt als gevolg van een laatst gelukte vrije worp.
 • voor de niet-scorende ploeg, wanneer een velddoelpunt wordt gescoord.

Een ploeg mag een speler vervagen als:

 • voor beide ploegen, de bal dood wordt, de wedstrijdklok stilstaat.
 • voor beide ploegen, de bal dood wordt als gevolg van de laatst gelukte vrije worp.
 • voor de niet-scorende ploeg, wanneer een velddoelpunt wordt gescoord als de wedstrijdklok 2:00 minuten of minder toont in de vierde quarter en in elke overtime.
 • Tijdens de laatste twee minuten van het laatste kwart:
  • wordt de wedstrijdklok telkens stilgezet na een score. Na inworp met balcontact wordt de wedstrijdklok opnieuw gestart.
  • kan het team waarop gescoord is een Time-Out aanvragen.
  • kan het team waarop gescoord is een wissel van spelers vragen.

Note: Indien het team waarop gescoord wordt, geen Time-Out neemt of niet wisselt, dan kan ook het andere team geen spelers wisselen want alleen de klok ligt stil en niet het spel.

Aangifte ongevallen

 • Download het aangifteformulier
 • Instructies voor het aangeven van een ongeval:
  Als club dienen wij de aangifte te doen in een online platform bij Ethias, hiervoor hebben wij de nodige gegevens nodig en vragen wij u om het bovenstaande formulier in te vullen door uzelf en de behandelende arts. Het ingevulde document dient u zo snel als mogelijk na het ongeval te bezorgen aan onze secretaris Elisabeth Tillekaerts, dit kan na inscannen en door te mailen of persoonlijk te bezorgen aan haar.

EHBO