• Aangifteformulier ongevallen bij Ethias
  • Instructies voor aangeven van ongeval
    De aangifte gebeurt via een online platform bij Ethias. Deze aangifte dient te gebeuren door de club.
    Omdat wij als club de nodige gegevens nodig hebben bij deze aangifte, verzoeken wij u om bovenstaand formulier in te vullen door uzelf en de behandelen arts. Het volledig ingevulde document dient u te bezorgen aan onze secretaris. Dit kan door het document in te scannen en te mailen of hem persoonlijk te bezorgen. Bij vragen kan u steeds terecht bij onze secretaris Paul Janssens.